TERMENI ȘI CONDIȚII PENTR UTILIZAREA

 

WWW.TRAFICDEPERSOANE.RO

 

 

 

 

Websiteul www.traficdepersoane.ro este websitul platformei oficiale de colaborare a organizațiilor, instituțiilor și persoanelor care luptă împotriva traficului de persoane și pentru protejarea drepturilor supraviețuitorilor

 1. Acceptarea termenilor și condițiilor

Website-ul www.trafidepersoane.ro se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Prin utilizarea acestui website ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în aceasta pagina.

Accesul și utilizarea site-ului www.traficdepersoane.ro sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor aplicabile.

Vizitând și utilizând acest website, acceptați automat termenii și condițiile de mai jos.

Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții în totalitate. În cazul în care nu acceptați  Termenii și Condițiile prezentate, vă rugăm să nu mai utilizați acest website.

Termenii și condițiile se aplică tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv utilizatorilor care contribuie cu informații pe website-ul www.traficdepersoane.ro  care conține link-uri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea acestui website.

www.traficdepersoane.ro nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul și/sau termenii de utilizare a oricărui alt website.

 1. Utilizarea website-ului www.traficdepersoane.ro

Accesul pe acest website se face gratuit. Scopul website-ului este de a informa, de a ajuta utilizatorii să găsească cât mai ușor, structurat și rapid informațiile puse la dispoziție de partenerii platformei

Pentru ca website-ul www.traficdepersoane.ro  să poată garanta permisiunea de utilizare a acestui website, trebuie respectați următorii termeni de utilizare:

 • Website-ul se va utiliza doar în interes personal și non-comercial
 • Nu se va modifica sau degrada nici o parte din acest website, în afară de părțile unde aveți legal și prestabilit acces.
 • Nu veți publica pe acest website informații care pot induce în eroare corectitudinea datelor.
 • Veți respecta Termenii și condițiile impuse de acest website.

In calitate de utilizator cu sau fără cont, sunteți de acord să nu folosiți nici un program, aplicație sau orice alt mijloc de accesare automată a website-ului, în vederea spamming-ului, flood-ului, furtului de date, modificării sau alterării website-ului.

Sunteți singurul răspunzător pentru activitatea desfășurată pe acest website.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul website-ului vă este oferit gratuit, cu scop informațional. Conținutul nu poate fi copiat, reprodus, folosit, transmis, vândut, licențiat, distribuit fără a avea în prealabil acordul scris din partea secretariatului platformei. Sunteți de acord să nu folosiți, copiați, distribuiți conținutul acestui website în scop comercial.

Conţinutul şi elementele de grafica, întreg conţinutul în format text şi orice alt material ale website-ului www.traficdepersoane.ro  inclusiv, dar fără a se limita la acestea, transmis/e sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe website, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de website) aparţin www.traficdepersoane.ro

Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparţin www.traficdepersoane.ro , acele materiale pentru care pe website s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deţinător sau o altă sursă.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu website-ul, conţinutul acestuia, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de proprietarii conţinutului website-ului.

Orice persoană care comunică în orice mod informaţii ori materiale către sau prin intermediul website-ului îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către website, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea www.traficdepersoane.ro , ci numai răspunderea persoanelor respective.

 1. Garanții. Limitări. Răspundere

Neangajarea răspunderii

www.traficdepersoane.ro   depune eforturi pentru ca toate informaţiile de pe website-ul www.traficdepersoane.ro  să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, www.traficdepersoane.ro  nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la informaţia de pe acest website.

Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

www.traficdepersoane.ro  nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

www.traficdepersoane.ro  nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei www.traficdepersoane.ro  de a respecta legislaţia în vigoare.

www.traficdepersoane.ro  nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o  perioada nelimitata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

www.traficdepersoane.ro   își rezervă dreptul ca în orice moment să schimbe în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

www.traficdepersoane.ro  nu oferă nici o garanție în ceea ce privește condițiile de comunicații ale Utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal.

www.traficdepersoane.ro  își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

www.traficdepersoane.ro  nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și  acest site. Acest site va fi accesat de buna voie, iar Utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil www.traficdepersoane.ro  își rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele din site în funcție de schimbările ce au loc cu  privire la serviciul oferit.

www.traficdepersoane.ro  nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din  întârzieri, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul www.traficdepersoane.ro , al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.

www.traficdepersoane.ro  își rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele din site în funcție de schimbările ce au loc cu  privire la serviciul oferit.

 1. Modificări în termenii și condițiile de utilizare

Se pot aduce modificări termenilor și condițiilor de utilizare website-ului www.traficdepersoane.ro   fără a anunța acest lucru anterior în conținutul site-ului. Vă rugăm, deci, să recitiți periodic termenii și condițiile de utilizare a acestei platforme.

Utilizarea platformei de către dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor modificate.

Aceste reguli sunt în conformitate cu legislația româna în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor www.traficdepersoane.ro  și poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau, după caz, penală a persoanei în culpa. Conflictele apărute în legătura cu termenii de utilizare ai platformei vor fi supuse spre soluționare forurilor judecătorești.

 

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal

www.traficdepersoane.ro va respecta regulile drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Siguranța datelor cu caracter personal este importantă pentru proprietarii www.traficdepersoane.ro

Vă informam că, în colectarea, prelucrarea, transmiterea și păstrarea datelor cu caracter personal, respectam Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și vă asigurăm ca datele dumneavoastră sunt în siguranță.

Datele cu caracter personal, pe care dumneavoastră le transmiteți către organizația noastră (nume, prenume, adresa, număr de telefon, cont bancar, adresa e-mail), atunci când completați contractele de sponsorizare/donații sau când completați mesajele adresate organizației, vor fi folosite pentru îndeplinirea intereselor legitime ale organizației oricând legea cere acest lucru, pentru a vă mulțumi pentru sprijinul acordat beneficiarilor noștri, pentru a vă tine la curent cu rezultatele acțiunilor intreprinse de organizație  cu ajutorul dumneavoastră.

Pentru ca este important pentru noi, datele personale trebuie să rămână personale și de aceea:

 1. Vă comunicăm scopul pentru care sunt utilizate datele dumneavoastră;
 2. Vă solicitam acordul oricând legea cere acest lucru
 3. Vă comunicăm care este perioada pentru care vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în sistem
 4. Vă informam că, în ceea ce privește datele cu caracter personal, aveți următoarele drepturi pe care noi le respectăm:
 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
 • dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.
 • Vom administra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate pentru exercitarea activităților specifice scopului și asigura persoanele vizate ca la nivelul organizației există suficiente proceduri și persoane care se ocupa cu prelucrarea datelor sunt suficient instruite.

Pentru orice informație legată de datele dumneavoastră cu caracter personal va puteți adresa organizației noastre.

Adresa de contact: secretariat@traficdepersoane.ro

                         

Politica de cookies

www.traficdepersoane.ro, în politica sa de utilizare a Cookie-urilor, respectă  prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.
Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.

Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune– acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

Cookie-uri persistente– acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.
Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părțti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către un site.

O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

 • creșterea performanței website-ului;
 • analiză a vizitatorilor;
 • geotargetting;
 • înregistrarea utilizatorilor.

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.

Atat timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe  site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina  în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a  arăta contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație.

De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea rezultatelor căutarilor în limba Română).
Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri). Website-urile derulează aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.
Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.
Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.

 

Pentru orice informație legată de datele dumneavoastră cu caracter personal va puteți adresa organizației noastre.

Adresa de contact:  secretariat@traficdepersoane.ro